بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی

بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی,بررسی كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی,دانلود مقالات رشته مدیریت,دانلود مقالات مدیریت,دانلود مقالات مدیریتی,طرح كاهش تصدی‌گری,كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی,كوچك سازی سازمانی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله رشته مدیریت بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی چكیده مقاله حاضر, مقاله تهیه شده از طرح پژوهشی بررسی مبانی نظری و شیوه‌های كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی است. این طرح در چهار مرحله به شرح زیر به اجرا درآمده است: مرحله اول ـ  بررسی مبانی نظری مرحله دوم ـ  بررسی وضعیت موجود مرحله سوم- طراحی الگوی مفهومی مرحله چهارم- ارائه الگوی اجرایی روش پژوهش مطالعه حاضر عمدتاً از طریق (1) مطالعات كتابخانه‌ای و بررسی مستندات مكتوب و الكترونیكی در كتابخانه‌های مهم دانشگاهی و سازمان‌های ذیربط (نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مركز آموزش مدیریت دولتی) و نیز شبكه اطلاع رسانی بین المللی (اینترنت)، و (2) انجام مطالعه میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده انجام شده است. ‌براساس یافته‌های حاصل از بررسی وضعیت موجود، تجارب كشورهای خارجی، بررسی مبانی نظری، تجربیات مجری طرح و همچنین نقطه‌نظرهای كارسناسی گروه طرح، كه مشروح آنها در گزارش طرح ارائه شده است، دو الگوی اصلی برای كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی (الگوی مفهومی، الگوی اجرایی) طراحی شد. همچنین مكانیزم‌های كنترلی و بهسازی كاهش تصدی‌گری (شامل هفت مكانیزم اصلی)، و طرحی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در زمینه كاهش تصدی‌گری (با ذكر فعالیت‌های اصلی، پیش‌نیازها، مسیرهای اصلی، وضعیت پایلوت‌ها، و وضعیت تیپ‌های دانشگاهی در ارتباط با طرح حاضر) تدوین گردید در نهایت كلیه الگوهای فوق بعد از طراحی اولیه از طریق تكنیك دلفی مورد آزمون قرار گرفت و پس از انجام اطلاح‌های لازم، الگوهای نهایی تدوین و ارائه گردید. کلمات کلیدی: كوچك سازی سازمانی طرح كاهش تصدی‌گری كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی مقدمه تشریح مرزهای سازمان یكی از ابعاد اصلی نظریه اقتصادی سازمان از هنگام مطرح شدن نظریه سازمان توسط «كاوز»  در سال (1937) بوده است. در حالی كه اكثر تحقیقات موجود، بر یكپارچگی عمودی تمركز یافته‌اند، گام معكوس، یعنی تفكیك عمودی  یا برون‌سپاری، پدیده‌ای فراگیر در دنیای صنعتی در سال‌های اخیر بوده است (بولر و هاكاپ، 2003 ، ص 2). موضوع كاهش تصدی‌گری یكی از زمینه‌های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله كوچك كردن حجم دولت و وزارتخانه‌ها در سطح كلان، و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندها در سطح خرد مؤسسه‌ها و سازمان‌ها می‌باشد. طرح كاهش تصدی‌گری و كوچك سازی سازمانی و بویژه خدمات پشتیبانی دانشگاه‌ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست. ولی انجام تغییرات عمده در سازمان‌ها از جمله كوچك سازی ، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یكی از مهارت‌های راهبری برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود . اقتصاد رقابتی مراقبت‌های بهداشتی درمانی و نیز پیچیدگی و ضرورت ارائه خدمات كیفی در واحدهای خدماتی سازمان‌‌های بهداشتی درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشكی، این واحدها را ناچار به استفاده از رویكردها و ابزارهای نوین مدیریتی و سازمانی كرده است كه از آن جمله می‌توان به مواردی نظیر ISO 9000 TQM , ، مهندسی مجدد، و …. اشاره كرد.در این میان یكی از مؤثرترین این ابزارها كه می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه‌ها مدنظر قرار گیرد ، مقوله تجدید ساختار و سازمان و به ویژه كوچك سازی و كاهش تصدی‌گری است. این طرح پژوهشی نیز در راستای بررسی عمیق‌تر و دقیق‌تر موضوع كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی در دانشگاه‌های علوم پزشكی و امكان اجرای آن در سطح كشور ارائه شده است و امید می‌رود با انجام آن و در گام بعد اجرای عملی طرح، بتوان پاسخ مناسبی به مشكلات مرتبط با موضوع پروژه داده شود. در واقع یكی مهمترین دلایل انجام مطالعه شاید این حقیقت باشد كه اجرای پروژه‌های كوچك‌سازی و واگذاری خدمات به بیرون، در سازمان‌ها به دلایل مختلف نظیر عدم تحلیل وضعیت، فقدان الگو و برنامه های مناسب اجرایی و …. با مشكل مواجه می شود ، و لذا سعی ‌گردید با تمهیداتی كه در این طرح در نظر گرفته شده بتوان درصد موفقیت این گونه اقدام‌ها را در آینده در كشور بالا برد و بدین ترتیب به آنچه كه هدف اصلی از اجرای چنین اقداماتی است، دست یافت . فهرست مطالب بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی 1 چكیده 1 مقدمه 2 بیان مسئله 3 اهداف 3 سئوالات/ فرضیات 4 2- فرضیات پژوهش 4 روش پژوهش 5 تعریف واژهها 6 خلاصه تحلیل یافته‌ها 7 بحث و نتیجه‌گیری 12 الگوی كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی در دانشگاه‌های علوم پزشكی 14 1- الگوی مفهومی 14 اجزای اصلی طراحی شده در الگوی مفهومی عبارت بود از: 14 شكل (1) : اجزای اصلی الگوی كلان مفهومی كاهش تصدی گری 16 2- الگوی اجرایی 18 اجزای اصلی طراحی شده در الگوی اجرایی كاهش تصدی گری خدمات پشتیبانی به تفكیك چهار تیپ دانشگاه علوم پزشكی عبارت بود از: 18 • اهداف اجرایی 18 چ) مكانیزم نظارت بر مبنای خودارزیابی 21 در ابن قسمت بعد از ذكر اهداف هر مكانیزم كنترلی، فرایند و نحوه اجرای آن مكانیزم نیز طراحی شد و همچنین نمونه معیارهای كنترلی و بهسازی تشریح گردید. 21 (4) مسیرهای اصلی اجرای الگو 24 پیشنهادها 29 فهرست منابع مقاله 30

 • راهکاری برای کاهش ریسک زنجیره تامین

  دانلود مقالات رشته مدیریت,دانلود مقالات مدیریت,دانلود مقاله کاهش ریسک زنجیره تامین,راهکاری برای کاهش ریسک زنجیره تامین,ریسک زنجیره تامین,زنجیره تأمین صنعت خودرو,مدل ریاضی استوار,منبع‌یابی و انتخاب تأمین‌كننده بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام راهکاری برای کاهش ریسک زنجیره…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام مدیریت دانش

  ادبیات نظری نظام مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری نظام مدیریت دانش,پیشینه تحقیق نظام مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری نظام مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه نظام مدیریت دانش,مبانی نظری نظام مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام مدیریت دانش بازدید کننده عزیز…

 • بررسی خصوصیات عایق های مایع و کاربرد آنها در در برق قدرت

  اثر نوع ولتاژ در ترکیب عایقها,بررسی خصوصیات عایق های مایع و کاربرد آنها در در برق قدرت,تغییرات استقامت الکتریکی روغن عایق,خصوصیات فیزیکی و شیمیایی عایق های مایع,دانلود پایان نامه برق قدرت,دانلود پایان نامه رشته برق قدرت,شکست در عایق های مایع,عایق…

 • نحوه مدیریت پسماند و فرآوری تصفیه بازیافت روغن

  ترکیبات آلاینده,تصفیه پذیری روغن,دانلود پایان نامه رشته محیط زیست,دانلود پایان نامه محیط زیست,روش مناسب جهت دفع لجن اسیدی,فرآوری بازیافت روغن,لجن اسیدی,نحوه مدیریت پسماند و فرآوری تصفیه بازیافت روغن بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نحوه مدیریت پسماند…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه تنیدگی شغلی و میزان خطای انسانی

  پیشینه تحقیق تنیدگی شغلی,پیشینه تحقیق میزان خطای انسانی,دانلود مبانی نظری تنیدگی شغلی,دانلود مبانی نظری میزان خطای انسانی,مبانی نظری تنیدگی شغلی,مبانی نظری میزان خطای انسانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه تنیدگی شغلی و میزان خطای انسانی بازدید کننده عزیز در حال…

 • گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

  خرید گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حالت جامد,دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک,دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پایه 2,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروش گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حالت جامد,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حالت جامد,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در…